AP LOGISTICS

O nas

Wiedza i kompetencja zdobyta przez lata praktyki pozwala sprostać każdemu,
nawet bardzo wyszukanemu zleceniu klienta.

100%
Tyle wynosi udział kapitału polskiego w AP Logistics Sp. z o.o.

Podstawowym atutem AP Logistics są ludzie – fachowcy z wieloletnim doświadczeniem spedycyjnym. Stanowią zespół specjalistów, który gwarantuje osobiste podejście do klienta. Wiedza i kompetencja zdobyta przez lata praktyki pozwala sprostać każdemu, nawet bardzo wyszukanemu zleceniu klienta. Naszym celem jest profesjonalna, szybka a zarazem elastyczna obsługa uwzględniająca indywidualne potrzeby każdego z naszych kontrahentów Sztuką jest dotarcie do „złotego środka”: wysokiej jakości usługa za rozsądną cenę.

 

Realizujemy projekty logistyczne we wszystkich szerokościach

geograficznych. Wykorzystując globalną sieć połączeń logistycznych oferujemy wszelkie usługi w zakresie organizacji przewozów droga morską, lotniczą i drogową. Dysponujemy siecią agentów / partnerów na całym świecie, poprzez których utrzymujemy kontakt z Państwa załadowcami bądź odbiorcami.

Staramy się być zawsze o krok do przodu. Dzięki wiedzy, którą zgromadziliśmy dbamy o każdy szczegół oferty, zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

 

Nasza filozofia to przedstawianie Państwu rozwiązań „szytych na miarę.

  • ubezpieczenia
  • Porady
  • Środowisko
  • Wspieramy

ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora lub przewoźnika za
szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy spedycji, którą spedytor lub przewoźnik ponosi zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie to chroni towar tylko i wyłącznie od szkód powstałych z
winy wyżej wymienionych. Taka forma ubezpieczenia nie zapewnia dostatecznej ochrony,
gdyż nie obejmuje wszystkich ryzyk wynikających z tytułu: zdarzeń losowych, naturalnych
właściwości towaru, kradzieży i napaści, awarii wspólnej, itp. Dlatego też w celu
zabezpieczenia Państwa interesów, we współpracy z renomowanym Towarzystwem
Ubezpieczeniowym, proponujemy szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych
a w szczególności ubezpieczenie Cargo.

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora i Przewoźnika

Ubezpieczenie CARGO zapewnia ochronę przewożonego ładunku od momentu
opuszczenia przez niego miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca
przeznaczenia, w tym również podczas załadunków, rozładunków i składowania.
W ramach naszej usługi zapewniamy Państwu zgłoszenie towaru do ubezpieczenia
przy przyjęciu zlecenia spedycyjnego oraz pomoc przy ewentualnym prowadzeniu
postępowania odszkodowawczego.

 

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A) (Adobe PDF)

Porady

Ogromne doświadczenie naszych specjalistów pozwala na dzielenie się z Państwem wiedzą zdobytą przez lata praktyki w spedycji międzynarodowej. 

 

Oferujemy porady dotyczące szeroko rozumianej spedycji m.in. wyboru gestii transportowej, wyboru odpowiedniego sprzętu kontenerowego oraz poradnictwo związane z obsługą celną a także służb sanitarnych i weterynaryjnych.

Zapraszamy z każdym problemem z zakresu shippingu: pomożemy-podpowiemy-doradzimy – zawsze bezpłatnie.

Środowisko

Wzrastająca intensywność transportu prowadzi do zwiększenia presji środowiskowych. Ulepszenia technologiczne przyczyniają się co prawda do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska wywołanego transportem drogowym, jednak intensywny wzrost liczby taboru wykorzystywanego do przewożenia ładunków drogę lądową nie niweluje negatywnego wpływu na środowisko.

 

W ostatnich latach w sektorze transportu drogowego zaobserwowano znaczny spadek emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Spadek ten jest spowodowany sukcesywnym zaostrzaniem europejskich norm emisyjnych dla pojazdów samochodowych. Wszystkie działania powinny być podporządkowane idei zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno potrzeby człowieka jak i środowiska, przy założeniu, że każde pokolenie ma prawo do materiałów i energii, które to środowisko oferuje.

Rozwoju transportu nie można powstrzymać, należy jednak podjąć próbę zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz jego destrukcyjnego wpływu na przyrodę. Można osiągnąć ten cel poprzez unowocześnianie i udoskonalanie wykorzystywanego taboru. Firma AP Logistics mając na uwadze dbałość o ochronę środowiska wykorzystuje flotę, która spełnia normy ekologiczne regulowane przez standardy EURO3, EURO4 i EURO5.

Jest to nowoczesny i młody tabor, sukcesywnie rozwijany i wymieniany. Priorytetem AP Logistics w dziedzinie ochrony środowiska jest tworzenie firmy, która poświęca szczególną uwagę ekologicznym aspektom prowadzenia działalności spedycyjno – transportowej. Tam gdzie jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione wykorzystujemy kolej jako alternatywę do transportu samochodowego.

Wspieramy

 

 

Wspieramy sport. Nasz zawodnik Mariusz Zastawny cyklicznie reprezentuje AP Logistics na wyścigach rowerowych.

Bierzemy udział w świątecznej akcji „Szlachetna Paczka ″. Organizujemy firmową zbiórkę i wspólnymi siłami, czując magię świąt staramy się sprostać potrzebom wybranej rodziny

Kontakt

Potrzebujesz więcej informacji?

Dysponujemy siecią agentów / partnerów na całym świecie, poprzez których utrzymujemy kontakt
z Państwa załadowcami bądź odbiorcami.

ZESPÓŁ HANDLOWY

e-mail: sales@aplogistics.pl
telefon: +48 58 622 31 47

ZESPÓŁ SPEDYCJI

e-mail: office@aplogistics.pl
telefon: +48 58 622 31 60

AGENCJA CELNA

e-mail: agencja@aplogistics.pl
telefon: +48 58 622 31 60

KSIĘGOWOŚĆ

e-mail: faktury@aplogistics.pl
telefon: +48 58 622 31 69